tserendondog Alimaa

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Боловсрол
1979 - 1987 цогт сумын дунд сургууль
1987 - 1990 ховд аймгийн ХААТ
2008 - 2012 Их засаг их сургууль

Гавъя Шагналууд
1984 волеиболын 2-р зэрэг
1000

Cv Facebook